Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của trang web Nomaylen.com:

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

• Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Nomaylen.com

• Giải đáp thắc mắc của bạn về trang web Nomaylen.com

• Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về các chương trình sắp tới của chúng tôi.

• Xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của Website Nomaylen.com

• Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Nomaylen.com.

– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ của Nomaylen.com, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân như: Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc, Tọa độ GPS. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính hợp pháp. Nomaylen.com sẽ không chịu tất cả những trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo nếu như bạn không khai báo.
– Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần bạn truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Nomaylen.com. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào Website Nomaylen.com hoặc ứng dụng Nomaylen.com, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà bạn truy xuất đến.