Xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam

làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam

Làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam? chúng ta cần phấn đấu và rèn luyện rất nhiều mới xứng đáng với danh hiệu. Vậy những thứ chúng ta cần làm là gì? Hãy cùng PBN tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam

6 điều cần làm để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

Một là, về lập trường giai cấp giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội. 

Muốn trở thành đảng viên cần phải trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định trong lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Suốt cuộc đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng và xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Không từ bỏ, nao núng trước bất kỳ khó khăn nào. 

Mục tiêu và nhiệm vụ chính của người đảng viên Việt Nam là thực hiện nhiều cuộc thắng lợi đổi mới, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thái độ và sự tham gia tích cực là biểu hiện cho một đảng viên có phẩm chất, năng lực và gương mẫu. 

làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam

Hai là, về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Kiến thức, trình độ văn hóa, trí thông minh và năng lực làm việc là khả năng của mỗi đảng viên góp phần xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa bền vững. Để có được khả năng này, đảng viên không ngừng học tập kiên trì và nghiêm túc. 

Có thể thấy, sự phát triển công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu đã và đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với tất cả quốc gia và dân tộc. Chính vì thế, đảng viên cần không ngừng bồi dưỡng những kiến thức văn hóa, khoa học- kỹ thuật, kinh tế- xã hội, pháp luật… để củng cố năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Ba là, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đạo đức luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất trong tiêu chí trở thành đảng viên, người công dân tốt và có ích cho xã hội. Một đảng viên chuẩn mực là người có lòng yêu nước, tôn trọng nhân dân, kiên định trong mục tiêu, có thái độ tích cực, thống nhất giữa lời nói và việc làm. 

làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam

Sẵn sàng vạch trần và phê phán những cá nhân, tổ chức có biểu hiệm vụ lợi, chủ nghĩa cá nhân, những âm mưu để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân. Dũng cảm trong việc đấu tranh khắc phục tệ nạn xã hội và làm lành mạng các quan hệ xã hội, quan hệ quốc tế. 

Bốn là, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng.

Đoàn kết là sức mạnh của Đảng. Đảng viên cần có ý thức ngăn chặn các tổ chức, phe phái với những lập trường sai trái. Luôn có ý thức thống nhất quan điểm, ý chí và thống nhất hành động. Tham gia tích cực các cuộc hội nghị của Đảng để đưa ra những đường lối sáng suốt, có quyền chất vấn, tranh luận một cách thẳng thắn và cũng luôn lắng nghe tôn trọng ý kiến người khác. Nghiêm túc chấp hành những quyết định của tập thể, không phát ngôn tùy tiện và lan truyền những ý kiến, quan điểm riêng bên ngoài hội nghị Đảng.

làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam

Năm là,  duy trì quan hệ mật thiết với quần chúng.

Sức mạnh của Đảng là quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi đảng viên, trước hết phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hàng ngày của dân, lắng nghe ý kiến dân, giúp đỡ dân khi gặp khó khăn. Đồng thời, một đảng viên cần kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, gia trưởng, đặc quyền đặc lợi, độc đoán, ức hiếp dân và những hành vi vi phạm quyền dân chủ của dân. 

Sự gắn bó với quần chúng là không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên mà còn là thử thách thể hiện năng lực hoạt động chính trị, phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên.

làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam

Sáu là, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

Kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế là sức mạnh dân tộc được két hợp với sức mạnh thời đại, là nguồn lực bên trong cũng như bên ngoài. Đảng viên cũng cần làm tốt nghĩa vụ quốc tê trong hoàn cảnh. Đấy là nhiệm vụ của người đảng viên. 

Kết luận

Hy vọng qua những gợi ý trên, các bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.” Để từ đó, đưa ra mục tiêu, đường lối hướng đến một lối sống tốt đẹp, trở thành đảng viên ưu tú có ích cho xã hội, quốc gia và Đảng cộng sản. 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*